logo
head photo
head photo
Sea Yacht Ing. Josef Čtvrtečka
International Yacht Charter Executive Director
Jordana Jovkova 3258 Mobil: +420 606 469 056
143 00 Praha 4 - Czech Republic Tel./Fax: +420 222 950 970
https:// www.seayacht.cz E-mail: info@seayacht.cz

České a chorvatské kapitánské průkazy.


Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty - oprávnění C ( Velitel jachty pobřežní plavby )Platnost českých kapitánských průkazů - oprávnění C:

Držitel tohoto průkazu je oprávněn vést na moři jachtu o maximální délce 12 metrů, s omezením plavby do vzdálenosti nejvýše 10 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 4 stupně Beaufortovy stupnice.

Doba platnosti tohoto průkazu je 5 let, ale lze ji na základě písemné žádosti prodloužit. Žádost musí být doložena:

a) dokladem o praxi na jachtě ve funkci velitele v délce plavby nejméně 1.000 námořních mil v posledních 2 letech
    před skončením doby platnosti tohoto průkazu
b) platným osvědčením o zdravotní způsobilosti, které není starší 3 měsíců
c) platným omezeným, nebo všeobecným průkazem radiotelefonisty
d) dokladem o zaplacení správního poplatku
    atd.

Pokud držitel tohoto průkazu nedoloží praxi ve funkci velitele v délce plavby nejméně 1.000 námořních mil v posledních 2 letech před skončením doby platnosti průkazu, nebude mu platnost tohoto průkazu prodloužena.

Poznámka: Uplout 1.000 námořních mil za dva roky znamená strávit na moři při běžné rekreační plavbě
                   asi 8 týdnů, tj. téměř měsíc každý rok.

Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty, oprávnění C vydává Námořní úřad České republiky na základě úspěšně složené praktické zkoušky, kterou žadatelům potvrzuje jachetní instruktor jmenovaný Námořním úřadem ČR, úspěšně absolvované teoretické zkoušky složené před komisí zkušebních komisařů jmenovaných Námořním úřadem ČR, praxe na jachtě v délce námořní plavby nejméně 100 námořních mil, kterou žadatelům potvrzuje velitel jachty, platného omezeného, nebo všeobecného průkazu radiotelefonisty, zaplaceného správního poplatku atd.

Oprávnění vyššího stupně ( B, A ) lze získat po složení dalších zkoušek, doložení další požadované praxe ve funkci velitele jachty, zaplacení dalších poplatků atd. Doba platnosti těchto průkazu je rovněž 5 let. Jejich platnost je možné prodloužit po doložení požadované praxe a splnění dalších požadavků.

Poznámka: Při nesplnění požadované praxe je držitelům těchto průkazů vystaven průkaz o stupeň nižší.


Chorvatský kapitánský průkaz kategorie B ( Boat Skipper )Platnost chorvatských kapitánských průkazů kategorie B:

Držitel tohoto průkazu je oprávněn vést: ve vnitřních a teritoriálních chorvatských vodách *.

Poznámka: Výtlak 30 BT nemá téměř žádná charterová loď, kterou si lze půjčit bez kapitána, nebo posádky.

* Chorvatské kapitánské průkazy platí samozřejmě v chorvatských teritoriálních vodách, ale jsou také mezinárodně uznávané, takže je možné s nimi plout i v teritoriálních vodách některých dalších států. Akceptování chorvatských kapitánských průkazů charterovou společností českým kapitánům je třeba před objednáním lodi v některých oblastech předem ověřit.
Naši klienti byli jako kapitáni s chorvatským kapitánským průkazem této kategorie mnohokrát v Karibiku (na ostrovech Martinique, St. Martin, Guadeloupe, Antigua atd.), v USA, na Bahamách, na Kubě, na Britských Panenských ostrovech, v Brazílii, na Seychelách, v Thajsku, Řecku, Turecku, v Černé Hoře, Itálii, Egyptě, ve Francii, Španělsku, Slovinsku, na Tahiti atd. a samozřejmě také v Chorvatsku.


Porovnání českých a chorvatských kapitánských průkazů.

Omezení Český průkaz
( C )
Chorvatský průkaz
( B )
Vzdálenost od pevniny do 10 námořních mil
teritoriální vody *
Síla větru do 4° Bft stupnice bez omezení  
Délka plavidla do 12 metrů bez omezení  
Doba platnosti 5 let bez omezení  


Všechny české průkazy ( A,B,C ) jsou určeny pouze pro vedení námořních jachet a mají omezenou dobu platnosti na 5 let.

Chorvatský průkaz B je určen jak pro vedení všech typů rekreačních plavidel a námořních jachet , tak k vedení komerčních plavidel ( např. nákladních a rybářských lodí, přívozů atd. ) a nemá omezenou dobu platnosti.

Žádný český průkaz neobsahuje oprávnění k používání radiostanice.

Oprávnění k používání radiostanice, které je spolu s kapitánským průkazem při pronájmu lodi požadováno, je nutné získat další samostatnou zkouškou. Rovněž oprávnění k používání radiostanice má omezenou dobu platnosti na 5 let.

Součástí chorvatského průkazu B, který je bez časového omezení doby platnosti, je již oprávnění k používání radiostanice v chorvatských vodách.

Získání českých průkazů spolu s žádostmi o prodloužení platnosti těchto průkazů i oprávnění k používání radiostanice před vypršením jejich platnosti je spojeno s mnohonásobně vyšší časovou i finanční náročností, než získání chorvatského průkazu bez omezené doby platnosti.

Tento popis původních českých kapitánských průkazů C, které jsou stále platné, zde ponecháváme pouze pro srovnání s chorvatskými kapitánskými průkazy kategorie B. Nyní jsou po absolvování praktické i teoretické zkoušky vystavovány nové české kapitánské průkazy C, které mají pozměněné některé podmínky platnosti, ale jejich doba platnosti je stále omezená.

Kurzy jachtingu na moři během kterých je možné získat chorvatský kapitánský průkaz kategorie B.

Cílem kurzu je jeho účastníkům ( včetně úplných začátečníků ) předat praktické zkušeností a teoretické znalosti, které jim umožní po absolvování tohoto kurzu a získání kapitánského průkazu si samostatně vypůjčit a vést loď.

Náplní výcviku a školení je praktické zvládnutí plavby na plachetnici, případně motorové lodi, tj. manévrování s lodí na moři i v přístavu, kotvení atd., čtení námořních map spojené s navigací, obsluha přístrojů atd.. Každý účastník kurzu obdrží po závazném přihlášení do tohoto kurzu skripta obsahující základy navigace, meteorologie, radiofonie, značení mořských cest a pravidla pro zabránění srážkám na moři v rozsahu potřebném ke složení zkoušky, aby se mohl s touto problematikou předem seznámit a na zkoušku připravit.

Kurzy probíhají pod vedením našich nejzkušenějších kapitánů s mnohaletou praxí na moři, příslušným oprávněním a dobrou znalostí této oblasti. V průběhu kurzu zájemci o chorvatský kapitánský průkaz kategorie B složí zkoušku na chorvatském kapitanátu v českém, slovenském, nebo anglickém jazyce obvykle před jedním komisařem jmenovaným Ministerstvem moře, turistického ruchu, dopravy a místního rozvoje Chorvatské republiky.
Zkouška je pouze ústní a trvá přibližně 10 minut. Jsou při ní vyžadovány pouze ty nejzákladnější znalosti z oborů uvedených ve skriptech, která od nás obdržíte.
U této zkoušky není třeba dokládat žádnou předchozí praxi, ani složení praktické zkoušky. Po úspěšném složení zkoušky získají účastníci kurzu chorvatský kapitánský průkaz kategorie B ještě v průběhu tohoto kurzu.

Zájemci o český kapitánský průkaz - oprávnění C složí na závěr kurzu praktickou zkoušku před jachetním instruktorem jmenovaným Námořním úřadem ČR a obdrží od kapitána ( velitele jachty ) potvrzení o získané praxi na jachtě v průběhu kurzu. Na základě složení této praktické zkoušky a získané praxe se mohou zájemci o český kapitánský průkaz - oprávnění C přihlásit později k teoretické zkoušce a po jejím úspěšném absolvování získat tento průkaz.

Absolventi našich kurzů jachtingu tak mohou získat po úspěšném absolvování příslušných zkoušek buď český kapitánský průkaz - oprávnění C, nebo chorvatský kapitánský průkaz kategorie B, případně oba průkazy.

Pro oživení a prohloubení znalostí a praktických zkušeností se mohou kurzu zúčastnit i ti, kteří již kapitánský průkaz vlastní. Na kurz je rovněž možné vzít svého partnera nebo známého, který nebude absolvovat zkoušku. Ten, kdo se nezúčastní zkoušky, nebude ani hradit platby spojené s touto zkouškou.

Po absolvování tohoto kurzu získá účastník kurzu u naší agentury trvalou slevu na pronájem jakékoliv lodi v kterékoliv oblasti kdykoliv v budoucnu ve výši 5% z ceny pronájmu ( nad rámec všech ostatních slev, které je možné získat ).

Pro skupiny alespoň 5-ti zájemců zorganizujeme kurz v termínu přesně podle vašich požadavků s možností výběru lodi, na které se bude kurz konat.

Cena kurzů: od 8.990,- Kč na osobu dle termínu ( pro požadovaný termín upřesníme ).

Cena zahrnuje:

Místo na lodi, příspěvek na plat kapitána, lůžkoviny, závěrečný úklid lodi, pojištění lodi a kauce atd.

Cena nezahrnuje:

Vlastní dopravu a vlastní stravování ( posádka zajišťuje stravu i pro kapitána a jeho dopravu), lázeňský poplatek 1 EUR na osobu a den, příspěvek na spotřebované pohonné hmoty během plavby ( cca 6 EUR na osobu za týden ), příspěvek na případné kotevní poplatky, osobní pojištění, poplatek za zkoušku a vystavení chorvatského průkazu cca 815,- HRK + kolek 40,- HRK ( dle aktuálního ceníku kapitanátu, platí se na místě v hotovosti ) a poplatek za praktickou zkoušku ( týká se pouze českého kapitánského průkazu - oprávnění C ).

Platební podmínky:

50% z celkové ceny do 7 dnů po závazném přihlášení, 50% doplatek 1 měsíc před začátkem kurzu


Pokud máte o tento kurz zájem, pošlete nám vyplněnou předběžnou přihlášku s uvedením termínu, který vám vyhovuje.

Po obdržení předběžné přihlášky vám zašleme nabídku obsahující termín kurzu, popis lodi, na které se bude kurz konat, cenu kurzu a další informace. Po potvrzení nabídky a uhrazení zálohy budete zařazeni do tohoto kurzu.


Předběžná přihláška do kurzu jachtingu
Titul:
Jméno a příjmení: (povinné)
Datum narození:
Místo narození:
Adresa, PSČ:
(povinné)
Národnost:
Číslo pasu:
Telefon: (povinné)
E-mail: (povinné)
Praxe na moři [ Nm ]:
V oblasti:
Vlastním již průkaz:
Mám zájem o: Český kapitánský průkaz - oprávnění C
Chorvatský kapitánský průkaz kategorie B
Oba tyto průkazy
Kurz jachtingu bez skládání zkoušek
Mám zájem o termín: (povinné)
Náhradní termín:
Poznámka:

Odesláním vyplněného formuláře zároveň vyslovuji souhlas se zpracováním svých osobních údajů obsažených v přihlášce, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, pouze za účelem pozdější rezervace lodi, vystavení smlouvy a přihlášky ke zkoušce.
SEA YACHT - Ing. Josef Čtvrtečka,   Jordana Jovkova 3258,   Praha 4,   Mobil: +420 606 469 056,   info@seayacht.cz